Naturreservatsfrågan uppe i media

Naturreservat i Stockholm är en viktig fråga för Stockholms Naturskyddsförening och vår vice ordförande Anders Tranberg har uttalat sig i Dagens Nyheter:

– Det finns värdefull natur och viktiga spridningskorridorer för djurlivet utanför de reservatsgränser staden föreslagit och som borde ingå i reservaten, säger Anders Tranberg, vice ordförande i Stockholms naturskyddsförening.

Föreningen anser bland annat att den golfbana som gränsar till det blivande naturreservatet i Kyrkhamn, och som satsar på att vara en miljöinriktad golfbana, ska ingå i reservatet. Den del av Älvsjöskogen som ligger öster om järnvägen och Vårgårdadammen som är viktig för grodor och vattensalamandrar borde enligt Naturskyddsföreningen ingå i reservatet. För att den som vill ströva i hela Älvsjöskogen ska slippa vandra långt för att passera järnvägen vill föreningen att en ekodukt anläggs över spåren.

I Årstaskogen vill föreningen att även skogspartierna närmast bebyggelsen ska ingå i reservatet som också borde utvidgas österut.

Anders Tranberg har hopp om att få gehör för förslagen, dels för att den nya majoriteten före valet talade väl om att skydda mer natur, dels för att Stockholm 2003 – med rödgrönt styre – lade fram förslag om reservaten som är i stort sett identiska med de som Naturskyddsföreningen nu föreslår.

För att läsa hela artikeln kan du gå in på: http://www.dn.se/sthlm/naturreservat-kan-bli-storre/

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *