Byggplan i Solberga överklagad

Vi har överklagat en byggplan i Solberga, kv Månstenen, till länsstyrelsen. Motivet är främst risker med ohälsosam luft då ett bostadshus ligger endast 90 meter från den hårt trafikerade E4:an. EU:s miljökvalitetsnormer för luft bedöms överskridas på platsen enligt en karta från luftutredning från 2005. Byggplanen strider mot Miljöbalken och innebär betydande miljöpåverkan anser vi, med det anser inte Stadsbyggnadskontoret. Byggplanen innebär även att natur (ekar och tallar) med höga naturvärden i Solbergaskogens norra del exploateras i onödan.

Se nedan för bild över det föreslagna huset.

Bilaga karta med hus från kv Månstenen inritat

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *