Vi söker en revisor!

Hjälp oss genom att granska oss!

Stockholmskretsen söker en revisor och en revisorssuppleant som tillsammans med Jakob kan granska föreningens ekonomi.

I Stockholms Naturskyddsförening arbetar vi med olika miljöfrågor på lokal nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. Med kunskap och glädje skapar vi ett miljövänligare Stockholm.

Som revisor granskar du, på medlemmarnas uppdrag, styrelsens arbete med avseende på ekonomi och förvaltning. Uppdraget delas med en av våra nuvarande revisorer. Uppdraget innefattar att granska föreningens bokslut samt viss löpande granskning under verksamhetsåret, med start i slutet av mars. Du är självklart också välkommen att delta i föreningens övriga aktiviteter eller gå med i en av våra lokala grupper. Räkna med ca en timmes arbete varannan månad samt ca 10 timmar vid bokslut. Du och vår andra revisor lägger själva upp arbetet tillsammans (när, var och hur).

Vi söker dig som har ett intresse för natur och miljöfrågor och har viljan och förmågan att samarbeta med andra. Du har tidigare erfarenhet av revisorsarbete/liknande arbete eller relevant utbildning men du behöver inte vara auktoriserad. I övrigt ska du vara myndig och du får ej sitta i föreningens styrelse eller ha ett beroendeförhållande till denna.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande.

Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt! Revisorerna väljs av medlemmarna på årsstämman den 26 mars. Kontakta valberedningen om du vill veta mer: anna.krusic@naturskyddsforeningen.se, 070-383 32 09.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *