Styrelseledamöter sökes till Stockholmskretsen

I mars är det årsmöte och nya ledamöter ska väljas. Dessutom behövs det folk som kan sitta i valberedningen. Annonserna ligger ute på Volontärbyråns hemsida och beskrivningarna finns längre ner i detta inlägg. Som ledamot i styrelsen ansvarar du tillsammans med de andra i styrelsen för organisationen och verksamheten. Du sätter dig in i aktuella frågor, deltar på styrelsemöten och tar beslut.

I Stockholms Naturskyddsförening arbetar vi med olika miljöfrågor på lokal nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. Med kunskap och glädje skapar vi ett miljövänligare Stockholm.

Platserna du kan söka är:

sekreterare – som sekreterare är du förutom ledamot också ordförandens högra hand, följer upp ärenden och tar emot inkommande mejl.

revisor – som revisor granskar du, på medlemmarnas uppdrag, styrelsens arbete med avseende på ekonomi och förvaltning. Uppdraget delas med en av våra nuvarande revisorer.

valberedare – som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en kompetent och välfungerande styrelse.

L__rarfortb Arvika skogen som klassrum 2008 foto M__rta Berg

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *