Inbjudan till Planeringsmöte i Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm

Stockholms Naturskyddsförening är med i Nätverket stoppa Förbifart Stockholm. Nu vill vi kraftsamla inför våren och bjuder in till möte den 11 februari kl 19.00 på ABF-huset.

Välkomna till planeringsmöte 11 februari

Förbifart Stockholm förhindrar en gynnsam utveckling av kollektivtrafiken och att vi når klimatmålen. Hur ska opinionen för mer och bättre kollektivtrafik och mot byggandet av Förbifart Stockholm mobiliseras i valrörelsen 2014? Kan vi miljöorganisationer och andra intresserade medborgare göra ett gemensamt krafttag för att lyfta frågan och stoppa ”förbifarten”?

Vi som bjuder in är Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm, som består av ett 20-tal organisationer, varav cirka hälften brukar träffas på regelbunden basis. Nätverket bildades 2010 inför förra valet. Vi har ägnat oss åt opinionsbildning och försökt påverka politiker, gjort en namninsamling, lämnat in överklaganden av arbetsplan, detaljplaner mm. De juridiska processerna är inte klara men starten av bygget närmar sig. Politiskt verkar läget låst. Vi vill ha ett bredare möte med fler berörda organisationer för att diskutera strategi, och inventera idéer om vilka aktiviteter vi kan genomföra tillsammans under valåret 2014, med större kraft än hittills.

Kontaktpersoner:
Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm, karin.wahlgren9@gmail.com
Elisabeth Edsjö, Stockholms Naturskyddsförening, elisabeth.edsjo@bostadslaget.se

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *