Skogsäventyr i västra Hemfosa

Hej alla trädkramare! Här kommer en rapport från våra senaste äventyr i västra Hemfosa, Haninge kommun från 30 november. Fotografer är Ronny Fors, Jonas Petterson, Sandra Olofsson, Jakob Nygren, Beatrice Sundberg, Ingrid Heldt. Bilderna talar väl för sig själva, men kan nämna att vi hade en underbar dag i trollskogen. Vår guide denna gång var Eva B. Brandt i Skogsgruppen som först tog oss med runt och visade Haninge Kommuns avverkning i västra Hemfosa. De hade gjort ett mestadels fint jobb med med gallringar och avverkningar som tillåter skogen att fortfarande vara intakt. Tack vare en bra planering och med en uppriktig dialog under arbetets gång med Eva B. Brandt i Skogsgruppen och Haninge Kommun + David Eiderbrant från Skogssällskapet, så har hänsyn tagits till områdena omkring de känsliga nyckelbiotoperna. Skogsbryn, gammelskog, naturvärdesträd, torrakor, liggande död ved finns kvarlämnat. Tyvärr så har det uppstått körspår/skador på en del av körvägarna (främst på de planterade åkermarkerna). På viktiga gångstråk kommer dessa skador åtgärdas. Här kan man tycka att de borde ha väntat med timmerkörningen tills markerna frös till – trots torr sommar är Hemfosa alltid rikt på markvatten, och tyvärr är denna vinter mild. ” Vi lär oss nytt hela tiden – och vi kommer ha detta i åtanke vid fortsatt skogsarbete ” berättar David Eiderbrant från Skogsällskapet. Efter att vi tittat på skogsbruket gav vi oss in i det vilda; den rika gamla skogen med sina gröna mossor, myrar och järpeland. Fantastiskt vacker skog – mängder av svampar, lavar, mossor och annat intressant! Vi kunde ta oss fram relativt torrskodda – marken var frostfrusen, jag plurrade bara en gång med ena foten. Till våren kommer vi göra en djupgående inventering här. Anmäl dig till mig om du vill vara med på dessa inventeringar. Kramar Sandra Olofsson /Skogsgruppen Hygg_JNJPG

SONY DSC

kolla_JNFotografer: Ronny Fors och Jakob Nygren

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *