Lägesrapport från vår skogsvårdsplanering i Nackareservatet den 20 november 2013

Nacka skogsinventering

Här kommer en liten rapport från Skogsgruppens skogsvårdsplanering i Nackareservatet som vi utförde den 20 november. I samarbete med stadens skogsförvaltare hjälper vi till med planering av skötselåtgärder i Nackareservatet.

Tillsammans med staden, Mattias Sjölander och Jonas Fager, tittade vi på den talldominerade blandbarrskogen ovanför kapellet vid Nacka ström.
Skogen växer på en bergsrygg med blockig terräng och hällmarker. Stora delar av området har varit avverkat för cirka 70-100 år sedan, enstaka äldre tallar finns kvar. Skogen är likåldrig och mestadels enskiktad men har inslag av gran och lövträd i olika åldrar. Tallarna har klena dimensioner generellt, de ”står och stampar” p.g.a. att de konkurrerar om ljuset i hög grad.
Enligt skötselplanen ska mindre luckor (på cirka 10 x 10 meter) huggas upp för att säkerställa naturlig föryngring. Luckorna kommer att tillföra mer solljus ner till marken. Tallen är ju en värme- och ljusberoende art.

Vi sökte efter lämpliga ytor som skulle kunna huggas upp för att gynna kommande tallplantor. Vi valde ut och markerade mittpunkter för kommande ljusluckor med blågula band. På vissa punkter kommer luckorna huggas upp till 30 meter (beroende på kompassläge och omgivande höjd på träd), detta för att ljuset ska kunna nå ända ner till markytan. Staden söker dispens för dessa ytor.

Vi passerade förbi gamla ledningsgator och där växte nya tallplantor tätt och livskraftigt – så där kan man se vilken betydelse tillgången på ljus har för att föryngra och sätta fart på tillväxten. Här bör man röja i bestånden så att kvarvarande ungtallar får kraftiga dimensioner.

Stora träd med höga naturvärden (naturvärdesträd) ska sparas, bra frötallar ska ställas kvar, en del av veden som fälls ska lämnas liggande för att gynna insekter och fåglar. På vissa ställen kan man ringbarka gamla granar och tallar för att tillskapa mer naturvärden.

Målet är skogen ska bli mångsidig med träd i flera olika åldrar. Några områden lämnar vi utan åtgärd då vi fann att dessa partier var fint flerskiktade och redan utvecklas bra på egen hand. Lövträd sparas i hög grad då dessa skapar upplevelsevärden vid olika årstider och gynnar fågellivet.

Nacka skogsinventering2

Dela

Kommentera

One thought on “Lägesrapport från vår skogsvårdsplanering i Nackareservatet den 20 november 2013

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *